Ogłoszenie
June 18, 2018 Ze względu na wysoki koszt nie jestesmy w stanie przeniesć kont na nowy skrypt. Zalecamy wszystkich do założenia nowego konta na Polfejs.pl Z góry bardzo przepraszamy i Zapraszamy 30 Lipiec 2018 Polfejs.com zostanie wykasowany.

Regulamin

Polityka Prywatności Portalu Polfejs.pl opisuje sposób, w jaki Administrator postępuje wobec informacji osobistych, gdy Użytkownik korzysta z Usług Portalu. Dotyczy to też wszystkich innych informacji przekazywanych podczas korzystania z Portalu. Poniżej przedstawiono procedury ochrony prywatności stosowane przez Administratora portalu.

 

Przeglądanie Portalu jest niemożliwe bez uprzedniego założenia na nim konta. Podczas Rejestracji należy wprowadzić pewne informacje osobiste, w tym adres e-mail i hasło. Są one używane w celu ochrony Konta Użytkownika przed Nieautoryzowanym Dostępem.

Informacje dotyczące użytkowania. Podczas korzystania z Portalu, Administrator może rejestrować informacje na taki temat, jak (w szczególności):

 

- dane o subskrybowanych grupach tematycznych.

 

- dane o innych Użytkownikach, z którymi dany Użytkownik się komunikuje.

 

- dane o oglądanych przez Użytkownika Wpisach i Komentarzach.

 

- dane o elementach „klikanych” przez Użytkownika w Portalu.

 

Portalu (w tym elementach Interfejsu Użytkownika i Ustawieniach). W celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi Administrator może umieszczać tag (określany też jako plik „web beacon”) w wiadomościach HTML e-mail działu obsługi klienta lub innych wysyłanych wiadomościach, aby potwierdzić ich dostarczenie.

Zawartość przesłana do Portalu. Wszelkie Informacje Osobiste oraz Wpisy i Komentarze udostępnione on-line, w tym strona Profilu Użytkownika, mogą być gromadzone i używane przez innych Użytkowników.

 

Sposoby wykorzystania danych i Cookies

 

Administrator nie używa informacji osobistych Użytkowników do wysyłania wiadomości handlowych czy reklamowych bez ich zgody. Administrator może używać adresu e-mail do celów innych niż reklamowe lub administracyjnych (takich jak powiadamianie o istotnych zmianach w Portalu lub obsługa Użytkownika). Na stronie ustawień Konta Użytkow nika można wybrać, jak często Administrator wysyła wiadomości e-mail z informacjami o aktualizacjach.

 

W przypadku przesłania do Portalu Informacji Osobistych, mogą one zostać użyte do utrzymywania, udostępniania i udoskonalania Portalu oraz przetwarzania wszystkich wysłanych Wpisów i Komentarzy.

Administrator używa plików cookie, web beacon oraz informacji dzienników, aby (w szczególności) :

 

zapisywać informacje, dzięki czemu nie trzeba wprowadzać ich ponownie podczas kolejnych odwiedzin Użytkownika w Portalu.

 

Dostarczać Użytkownikowi niestandardową i spersonalizowaną treść oraz informacje.

monitorować efektywność kampanii marketingowych.

 

Monitorować zbiorcze pomiary, np. łączną liczbę odwiedzających i wyświetlonych stron.

śledzić wpisy i komentarze użytkownika oraz jego status w ewentualnych promocjach, lub konkursach.

 

Cookies:

 

mogą być wykorzystywane celem śledzenia wszelkiej aktywności Użytkownika, w tym - w szczególności - do pozyskiwania informacji o których mowa w powyższych punktach, oraz do zbierania następujących danych (faktycznie lub potencjalnie) :

 

informacje o przeglądanych w ramach Portalu stronach.

 

informacje o innych Użytkownikach, z którymi dany Użytkownik się komunikuje, na jakie profile wchodzi, etc.

 

informacje o prowadzonych przez Użytkownika interakcjach z innymi Użytkownikami i poszczególnymi częściami lub elementami Portalu.

 

informacje o wszelkich elementach „klikanych” przez Użytkownika w Portalu.

 

informacje z jakich zewnętrznych stron Użytkownik wszedł do Serwisu.

 

informacje do jakich zewnętrznych stron Użytkownik został przekierowany  z Serwisu.

 

informacje o numerze IP z jakiego Użytkownik wszedł na Serwis i/lub z jakiego się logował, etc.

 

informacje o wszelkich innych interakcjach Użytkownika z Portalem lub wywołanymi przez niego jawnie lub niejawnie elementami.

 

  1. mogą być używane przez Administratora lub j ego Partnerów Marketingowych 

                 celem identyfikacji Użytkownika.

 

  1. mogą być wykorzystywane celem dopasowania treści do upodobań oraz nawyków

                 Użytkownika (analiza behawioralna), w tym chodzi (w szczególności) o reklamy,   w tym tzw. marketing behawioralny oraz autopromocję Serwisu.  

             

  1. Użytkownik ma prawo sprzeciwu - musi w tym celu odpowiednio skonfigurować

                urządzenie końcowe (w szczególności przeglądarkę - wyłączenie lub ograniczenie

                stosowania cookies) lub skontaktować się z Administratorem; może też złożyć

                odpowiednie oświadczenie.

 

  1. sprzeciw nie dotyczy jednak cookies o charakterze technicznym a nie stricte

                śledzącym, służącym przede wszystkim celom marketingowym, niezbędnych do

                prawidłowego działania Portalu i jego usług.       

 

(Profilowanie) Informacje o których mowa w punktach mogą być wykorzystywane do profilowania - zarówno przez Administratora, jak i Partnerów Marketingowych, przy poszanowaniu prawa do sprzeciwu, o którym mowa w punkcie (d) niniejszej Polityki i z zastrzeżeniem określonym w punkcie (e).

(Monitorowanie mailingu) W celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi Administrator może umieszczać tag (określany też czasem jako plik „web beacon”) w w iadomościach HTML e-mail działu obsługi klienta lub innych wysyłanych wiadomościach (w tym również w newsletterze, jak i w mailingu reklamowym), aby potwierdzić ich dostarczenie.

(Mailing - odpowiednie stosowanie) Do wiadomości wysyłanych drogą mailową, które zostają wysyłane w formacie html, o których mowa w punkcie uprzednim mają odpowiednio zastosowanie postanowienia powyższych punktów 3, 4 i 5. niniejszej Polityki (chodzi w szczególności o działania Użytkownika w ramach wiadomości e-mail, np. „kliknięcia” w aktywne elementy tej wiadomości, np. linki).

Wybór Użytkownika co do ustawień prywatności, w tym Cookies     

Użytkownik może w dowolnym momencie zaktualizować lub poprawić informacje dotyczące jego osobistego profilu, preferencji poczty e-mail i ustawień prywatności.

Użytkownik w każdej chwili można określać, które informacje są dostępne dla innych Użytkowników, edytując swój Profil Użytkownika.

Użytkownik może wyłączyć stosowanie (obsługę) cookies w ustawieniach przeglądarki.

Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce i/lub urządzeniu może spowodować ograniczenie funkcjonalności Portalu oraz być przyczyną różnych niedogodności dla Użytkownika.

Reklamy w Portalu

Administrator używa w Portalu m. In. plików Cookie, aby ułatwić reklamodawcom i wydawcom wyświetlanie reklam w tej i innych witrynach partnerskich oraz zarządzanie nimi. Reklamy mogą być wyświetlane na podstawie zainteresowań powiązanych z informacjami o aktywności online, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Do takich informacji należą między innymi dane o wyświetlanych zawartościach. Reklamy mogą też być wyświetlane na podstawie wcześniejszej aktywności w witrynie danego reklamodawcy. Te informacje, na podstawie których nie można zidentyfikować Użytkownika, są przechowywane oddzielnie od danych Konta Użytkownika oraz innych posiadanych przez Administratora informacji, które umożliwiają identyfikację.Celem Portalu jest udostępnianie trafnych i użytecznych reklam. Aby to osiągnąć, stosowane są pliki cookie.    Administrator nie udostępnia serwerom ani sieciom tych firm żadnych informacji osobistych bez zgody Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk stosowanych przez te serwery i sieci oraz instrukcje dotyczące wycofania zgody na objęcie nimi, należy zapoznać się z ich politykami prywatności. Polityka Prywatności Portalu nie ma w tym przypadku zastosowania. Administrator nie ma możliwości kontrolowania działań innych reklamodawców czy witryn. Wszelkie dane uzyskane przez serwery reklamowe innych firm i udostępnione Portalowi są przetwarzane zgodnie z tą polityką prywatności.

Informacja końcowa

Administrator przestrzega polskich jak i międzynarodowych zasad bezpiecznego przechowywania danych osobowych.Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych procedur ochrony prywatności, należy napisać na adres mailowy Administratora.

Regulamin

Polityka Prywatności Portalu Polfejs.pl opisuje sposób, w jaki Administrator postępuje wobec informacji osobistych, gdy Użytkownik korzysta z Usług Portalu. Dotyczy to też wszystkich innych informacji przekazywanych podczas korzystania z Portalu. Poniżej przedstawiono procedury ochrony prywatności stosowane przez Administratora portalu.

 

Przeglądanie Portalu jest niemożliwe bez uprzedniego założenia na nim konta. Podczas Rejestracji należy wprowadzić pewne informacje osobiste, w tym adres e-mail i hasło. Są one używane w celu ochrony Konta Użytkownika przed Nieautoryzowanym Dostępem.

Informacje dotyczące użytkowania. Podczas korzystania z Portalu, Administrator może rejestrować informacje na taki temat, jak (w szczególności):

 

- dane o subskrybowanych grupach tematycznych.

 

- dane o innych Użytkownikach, z którymi dany Użytkownik się komunikuje.

 

- dane o oglądanych przez Użytkownika Wpisach i Komentarzach.

 

- dane o elementach „klikanych” przez Użytkownika w Portalu.

 

Portalu (w tym elementach Interfejsu Użytkownika i Ustawieniach). W celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi Administrator może umieszczać tag (określany też jako plik „web beacon”) w wiadomościach HTML e-mail działu obsługi klienta lub innych wysyłanych wiadomościach, aby potwierdzić ich dostarczenie.

Zawartość przesłana do Portalu. Wszelkie Informacje Osobiste oraz Wpisy i Komentarze udostępnione on-line, w tym strona Profilu Użytkownika, mogą być gromadzone i używane przez innych Użytkowników.

 

Sposoby wykorzystania danych i Cookies

 

Administrator nie używa informacji osobistych Użytkowników do wysyłania wiadomości handlowych czy reklamowych bez ich zgody. Administrator może używać adresu e-mail do celów innych niż reklamowe lub administracyjnych (takich jak powiadamianie o istotnych zmianach w Portalu lub obsługa Użytkownika). Na stronie ustawień Konta Użytkow nika można wybrać, jak często Administrator wysyła wiadomości e-mail z informacjami o aktualizacjach.

 

W przypadku przesłania do Portalu Informacji Osobistych, mogą one zostać użyte do utrzymywania, udostępniania i udoskonalania Portalu oraz przetwarzania wszystkich wysłanych Wpisów i Komentarzy.

Administrator używa plików cookie, web beacon oraz informacji dzienników, aby (w szczególności) :

 

zapisywać informacje, dzięki czemu nie trzeba wprowadzać ich ponownie podczas kolejnych odwiedzin Użytkownika w Portalu.

 

Dostarczać Użytkownikowi niestandardową i spersonalizowaną treść oraz informacje.

monitorować efektywność kampanii marketingowych.

 

Monitorować zbiorcze pomiary, np. łączną liczbę odwiedzających i wyświetlonych stron.

śledzić wpisy i komentarze użytkownika oraz jego status w ewentualnych promocjach, lub konkursach.

 

Cookies:

 

mogą być wykorzystywane celem śledzenia wszelkiej aktywności Użytkownika, w tym - w szczególności - do pozyskiwania informacji o których mowa w powyższych punktach, oraz do zbierania następujących danych (faktycznie lub potencjalnie) :

 

informacje o przeglądanych w ramach Portalu stronach.

 

informacje o innych Użytkownikach, z którymi dany Użytkownik się komunikuje, na jakie profile wchodzi, etc.

 

informacje o prowadzonych przez Użytkownika interakcjach z innymi Użytkownikami i poszczególnymi częściami lub elementami Portalu.

 

informacje o wszelkich elementach „klikanych” przez Użytkownika w Portalu.

 

informacje z jakich zewnętrznych stron Użytkownik wszedł do Serwisu.

 

informacje do jakich zewnętrznych stron Użytkownik został przekierowany  z Serwisu.

 

informacje o numerze IP z jakiego Użytkownik wszedł na Serwis i/lub z jakiego się logował, etc.

 

informacje o wszelkich innych interakcjach Użytkownika z Portalem lub wywołanymi przez niego jawnie lub niejawnie elementami.

 

  1. mogą być używane przez Administratora lub j ego Partnerów Marketingowych 

                 celem identyfikacji Użytkownika.

 

  1. mogą być wykorzystywane celem dopasowania treści do upodobań oraz nawyków

                 Użytkownika (analiza behawioralna), w tym chodzi (w szczególności) o reklamy,   w tym tzw. marketing behawioralny oraz autopromocję Serwisu.  

             

  1. Użytkownik ma prawo sprzeciwu - musi w tym celu odpowiednio skonfigurować

                urządzenie końcowe (w szczególności przeglądarkę - wyłączenie lub ograniczenie

                stosowania cookies) lub skontaktować się z Administratorem; może też złożyć

                odpowiednie oświadczenie.

 

  1. sprzeciw nie dotyczy jednak cookies o charakterze technicznym a nie stricte

                śledzącym, służącym przede wszystkim celom marketingowym, niezbędnych do

                prawidłowego działania Portalu i jego usług.       

 

(Profilowanie) Informacje o których mowa w punktach mogą być wykorzystywane do profilowania - zarówno przez Administratora, jak i Partnerów Marketingowych, przy poszanowaniu prawa do sprzeciwu, o którym mowa w punkcie (d) niniejszej Polityki i z zastrzeżeniem określonym w punkcie (e).

(Monitorowanie mailingu) W celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi Administrator może umieszczać tag (określany też czasem jako plik „web beacon”) w w iadomościach HTML e-mail działu obsługi klienta lub innych wysyłanych wiadomościach (w tym również w newsletterze, jak i w mailingu reklamowym), aby potwierdzić ich dostarczenie.

(Mailing - odpowiednie stosowanie) Do wiadomości wysyłanych drogą mailową, które zostają wysyłane w formacie html, o których mowa w punkcie uprzednim mają odpowiednio zastosowanie postanowienia powyższych punktów 3, 4 i 5. niniejszej Polityki (chodzi w szczególności o działania Użytkownika w ramach wiadomości e-mail, np. „kliknięcia” w aktywne elementy tej wiadomości, np. linki).

Wybór Użytkownika co do ustawień prywatności, w tym Cookies     

Użytkownik może w dowolnym momencie zaktualizować lub poprawić informacje dotyczące jego osobistego profilu, preferencji poczty e-mail i ustawień prywatności.

Użytkownik w każdej chwili można określać, które informacje są dostępne dla innych Użytkowników, edytując swój Profil Użytkownika.

Użytkownik może wyłączyć stosowanie (obsługę) cookies w ustawieniach przeglądarki.

Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce i/lub urządzeniu może spowodować ograniczenie funkcjonalności Portalu oraz być przyczyną różnych niedogodności dla Użytkownika.

Reklamy w Portalu

Administrator używa w Portalu m. In. plików Cookie, aby ułatwić reklamodawcom i wydawcom wyświetlanie reklam w tej i innych witrynach partnerskich oraz zarządzanie nimi. Reklamy mogą być wyświetlane na podstawie zainteresowań powiązanych z informacjami o aktywności online, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Do takich informacji należą między innymi dane o wyświetlanych zawartościach. Reklamy mogą też być wyświetlane na podstawie wcześniejszej aktywności w witrynie danego reklamodawcy. Te informacje, na podstawie których nie można zidentyfikować Użytkownika, są przechowywane oddzielnie od danych Konta Użytkownika oraz innych posiadanych przez Administratora informacji, które umożliwiają identyfikację.Celem Portalu jest udostępnianie trafnych i użytecznych reklam. Aby to osiągnąć, stosowane są pliki cookie.    Administrator nie udostępnia serwerom ani sieciom tych firm żadnych informacji osobistych bez zgody Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk stosowanych przez te serwery i sieci oraz instrukcje dotyczące wycofania zgody na objęcie nimi, należy zapoznać się z ich politykami prywatności. Polityka Prywatności Portalu nie ma w tym przypadku zastosowania. Administrator nie ma możliwości kontrolowania działań innych reklamodawców czy witryn. Wszelkie dane uzyskane przez serwery reklamowe innych firm i udostępnione Portalowi są przetwarzane zgodnie z tą polityką prywatności.

Informacja końcowa

Administrator przestrzega polskich jak i międzynarodowych zasad bezpiecznego przechowywania danych osobowych.Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych procedur ochrony prywatności, należy napisać na adres mailowy Administratora.